• Met het * teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet exact weet, of termen waarbij spellingsvarianten voor kunnen komen. Voorbeeld: met de zoekterm Eland* vindt u zowel ‘Eland’ , ‘Elandts’ als ‘Elands’.

  • N.B. Alleen voor de fotoverzameling. Wilt u op straatnaam zoeken in alle collecties tegelijk of in prenten en tekeningen, kaarten en affiches, gebruik dan ‘vrij zoeken’.

  • Bij de fotoverzameling is de voorstelling het uitgangspunt voor de datering (jaar en indien bekend maand en dag), bij prenten, tekeningen, kaarten en affiches wordt het jaar van vervaardiging vermeld. Wanneer de datering van de gevonden afbeelding geschat is, staat er ‘ca.’ voor.

  • Hierbij ook drukkers en uitgevers

  • Op de namen van buurten, wijken en stadsdelen kunt u overzichtsafbeeldingen opzoeken als luchtfoto’s of perspectiefprenten. Afbeeldingen van straten in een bepaalde buurt kunt u alleen opzoeken door op individuele straatnamen te zoeken.

Vignette Gemeente Den Haag

Fotoalbums

Bij het Haags Gemeentearchief bevinden zich fotoalbums van 1860 tot heden met uiteenlopende onderwerpen die samen een goede indruk geven van het leven, wonen en werken in de stad Den Haag. Ieder fotoalbum laat een duidelijk tijdsbeeld zien doordat foto’s, tekst en vormgeving in hun oorspronkelijke context behouden zijn gebleven. Op deze plek bieden wij de mogelijkheid een aantal van onze fotoalbums online te bekijken.

Bestellen

Mocht u tijdens het bekijken een foto willen bestellen dan kan dat via het tabblad Afzonderlijke foto's. Klik op de foto en u wordt doorgelinkt naar de Beeldbank waar de besteloptie zit -net als de mogelijkheid voor reacties. Om terug te keren naar het album klikt u op toon in album onderaan de foto, of klikt u de pagina weg. Het kan voorkomen dat sommige fotoalbums geen link naar de Beeldbank hebben. Stuurt u dan een email naar haagsgemeentearchief@denhaag.nl. Vermeld om welk album het gaat (albumnummer) en wat u wilt bestellen. Wij nemen dan contact met u op.

Bekijk hieronder de fotoalbums. Klik om te beginnen op een thumbnail of titel van een fotoalbum. Vanuit het openingsscherm kunt u gaan bladeren. Om een ander fotoalbum te bekijken gaat u terug naar dit scherm.

 

 

  • Album van Villa Buitenrustweg nr. 3 van omstreeks 1900. Album bevat foto’s van het ex- en interieur en huishond Pilou. Albumnummer FA 1033
  • Album Bezuidenhoutseweg 63 met foto's van het interieur, 1912. Bewoond door J.C. de Marez Oyens. Albumnummer FA 4002
  • Afscheidsalbum van de heer J.C.N. Logher, bestuurslid van de Ambachtsscholen te Den Haag 1938. Album is aangeboden door het bestuur als dankbetuiging voor zijn inzet gedurende 25 jaar als bestuurslid . Album bevat foto’s van de 1ste, 2de, en 3de ambachtsschool. Zowel van de gebouwen, de klassen en de interieurs (met leerlingen). Albumnummer FA 4015
  • Album Herengracht 15 met foto's van de voor- en achtergevel, interieur en tuin van het huis, omstreeks 1912. Albumnummer FA 5020
  • Fotoalbum van Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting met foto's van de wijken Duinoord/Zorgvliet en het Statenkwartier, gemaakt voordat de huizen en straten werden afgebroken voor de verdedigingslinie van de bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog. Achteraan het album is een kaart toegevoegd (behorende bij het album) waarop de nummers bij de foto's overeenkomen met de nummers op de kaart.
  • Album betreffende de bevrijding WO II, 1945. In dit album foto’s van de intocht van de geallieerde troepen in Den Haag, afvoeren van N.S.B-ers (Mussert, Max Blokzyl, voedseldroppings, afkondiging bevrijding, Binnenlandse Strijdkrachten, en bevrijdingsfeesten. Albumnummer FA 1066